การรับประกัน

*รับประกันมอเตอร์ 3 ปี

*รับประกันแบตเตอรี่ 1 ปี(ยกเว้นกรณีแบตเตอรี่บวม)

*รับประกันกล่องควบคุม 1 ปี

*รับประกันโช๊คหน้า / หลัง  6 เดือน